USŁUGI GEOLOGICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGI Pracownia Geologiczno-Inżynierska Piotr Janiszewski to jedna z największych na polskim rynku firm w dziedzinach: geologia inżynierska, geotechnika, geologia złożowa, geologia środowiskowa i hydrogeologia.

 

PGI posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie, które zdobyła poprzez pracę przy ponad 4000 projektów w branży usług geologicznych. W ofercie firmy znajdują się:

 

1. Geologia inżynierska

 

Terenowe badania gruntu tj. wiercenia geologiczne, sondowania geotechniczne, czy pobór prób gruntu i wody gruntowej Laboratoryjne badania gruntu tj. analiza sitowa, analiza plastyczności, badanie uziarnienia, czy badanie agresywności wody w stosunku do betonu Prace dokumentacyjne, w tym opracowywanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich

 

2. Geotechnika

 

Obsługa geotechniczna budowy, w tym sprawdzanie zagęszczenia nasypów budowlanych, odbiory wykopów fundamentowych czy badania płytą VSS Prace dokumentacyjne, w tym projekty geotechniczne i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

 

3. Geologia środowiskowa

 

Terenowe badania gruntu, polegające na wierceniach geologicznych i poborze prób gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych Zabezpieczanie oraz transport próbek do laboratorium geochemicznego Laboratoryjne badania gruntu pod kątem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, czy metalami ciężkimi Opracowania z zakresu geologii środowiskowej, w tym raporty dotyczące stanu zanieczyszczenia środowiska geologicznego

 

4. Geologia złożowa

 

Wiercenia geologiczne w celu rozpoznania i oszacowania wielkości złóż kruszywa naturalnego Laboratoryjne badania gruntów pod kątem przydatności gruntów dla budownictwa Opracowywanie geologicznych dokumentacji złożowych

 

5. Hydrogeologia

 

Głębokie wiercenia geologiczne dla celów zabudowy studni oraz piezometrów Badania laboratoryjne gruntów oraz wody gruntowej Opracowywanie projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych

 

 

Dla swoich klientów, PGI wykonuje prace zgodnie z wytycznymi polskiego Prawa Górniczego i Geologicznego oraz rozporządzeniami branżowymi. Jednocześnie nasze dokumentacje geologiczne tworzone są w standardzie Eurokodu. W razie potrzeby tłumaczymy wszystkie opracowania geologiczne na język angielski.

 

 

PGI przez cały okres istnienia inwestowała w rozwój zaplecza sprzętowo-technicznego, dzięki czemu w swoim parku maszynowym posiada wiele wiertnic samochodowych oraz ręcznych do wykonywania prac geologicznych (tj. odwierty geologiczne) w różnych warunkach oraz do badania środowiska geologicznego in situ.

 

 

Jednocześnie, w PGI stawiamy na rozwój pracowników co sprawia, że posiadamy kompetentną i zaangażowaną kadrę potrafiącą sprostać każdemu wyzwaniu jakie stawia przed nami geotechnika i geologia.

 

 

Możemy się pochwalić wykonywaniem dokumentacji geologicznych dla najważniejszych inwestycji w Polsce, w tym dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej dla projektu nowego Dworca Łódź Fabryczna, czy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla koncepcji tunelu kolei dużych prędkości łączącego Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską. Jednocześnie opracowywaliśmy dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla koncepcji i projektów budowlanych dróg ekspresowych i autostrad, w tym drogi ekspresowej S7 Chęciny-Jędrzejów, drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - Mszczonów, zachodniej obwodnicy Lublina (S19), czy drogi ekspresowej S17 Garwolin-Ryki.

 

 

Główna siedziba PGI mieści się w Łodz, przy ul. Obywatelskiej 102/104 w Biurowcu Rusałka. GEOLOGIA INŻYNIERSKA

 

ARCHITEKT ŁÓDŹ

 

geologia